Takip et
Bülten Aboneliği

Teknoloji dünyasından en yeni haberler ve gündem başlıkları e-posta adresinize gelsin.

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, Asya Bölgesi’nin Kadın Sürdürülebilirlik Liderleri Onur Listesinde Yerini Aldı

CSR Works International, kadınların başarılarının farkına vararak dünyada olumlu değişimi yönlendiren kadın ağını destekleme hedefiyle “Asia’s Top Sustainability International Superwomen 2020” onur listesini belirledi.

Asya Bölgesi’nin geniş coğrafyasında, aralarında; Tokyo Üniversitesi, Asya Kalkınma Bankası ve Hindistan Unilever’in de olduğu çeşitli sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderden biri olarak gösterilen Ece Börü, onur listesinde Türkiye’yi temsil eden tek kadın lider olarak yerini almış oldu.

TSKB Genel Müdürü Ece Börü, sürdürülebilirlik danışmanlığı, eğitimi ve düşünce liderliği alanında dünya çapında güvenilir bir organizasyon olan CSR Works International’ın sürdürülebilirlik liderliği alanında belirlediği “Asia’s Top Sustainability Superwomen 2020” onur listesinde yer aldı. Asya Bölgesi’nin geniş coğrafyasında, aralarında; Tokyo Üniversitesi, Asya Kalkınma Bankası ve Hindistan Unilever’in de olduğu çeşitli sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderden biri olarak gösterilen Ece Börü, onur listesinde Türkiye’yi temsil eden tek kadın lider olarak yerini almış oldu. 2005 yılından bu yana Asya bölgesindeki sürdürülebilirlik faaliyetlerini ödüllendiren CSR Works International, son 3 yıldır “Asia’s Top Sustainability Superwomen” programıyla kadınların başarılarının farkına vararak, dünyada olumlu değişimi yönlendiren kadın ağını desteklemeyi hedefliyor.

TSKB’nin ilk kadın genel müdürü ve aynı zamanda bankanın Sürdürülebilirlik Komitesi lideri olan Ece Börü, CSR Works International’ın “Asia’s Top Sustainability Superwomen 2020” kapsamında Asya bölgesinde sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderle aynı listede yer almaktan dolayı gurur ve mutluluk duyduğunu belirterek şöyle devam etti: “TSKB’nin uzun soluklu sürdürülebilirlik yolculuğunda kazandığımız her başarıda yoğun bir emek ve üstün bir ekip çalışması bulunuyor. Sistemsel bir şekilde ele aldığımız sürdürülebilir bankacılık alanında hiçbir başarımızın tesadüfen gerçekleşmediğini söyleyebilirim. TSKB, bu yolculukta çıtasını her yıl daha yukarı taşıyan, dünyadaki uygulamaları yakından takip edip Türkiye’de pek çok yenilikçi çalışmayı hayata geçiren, iklim değişikliği ile mücadele, düşük karbonlu ekonomiye geçiş ve kapsayıcı kalkınma yönünde somut adımlar atan bir banka oldu. Ben de sürdürülebilirliği bankacılık modelinin ve kurum kültürünün temeline koyan ve bu alanda sürekli gelişim hedefine büyük bir motivasyonla koşan bir bankada sürdürülebilirlik projelerinin hayal, fikir ve gönül ortağı olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum. Diğer yandan sürdürülebilir bir geleceğin inşasında fırsat eşitliğinin kritik önem taşıdığını düşünüyorum. Yönetim ve istihdamda kadın temsiliyetinin artmasıyla sürdürülebilir dönüşümün de hızlanacağına gönülden inanıyorum.”

TSKB sürdürülebilir bankacılık alanında her yıl çıtayı yükseltiyor.

Kurulduğu 1950 yılından bugüne sürdürülebilirliği tüm bankacılık modeline entegre ederek, her geçen yıl bu alandaki başarılarını artırmaya devam eden TSKB; kurumsal bankacılık, yatırım bankacılığı ve danışmanlık hizmetleri alanında ülkemizin sürdürülebilir ve kapsayıcı üretim ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı sürdürüyor.

1990’lı yıllarda çevre yatırımlarını finanse etmek üzere uluslararası piyasalardan kaynak temin ederek Türk sanayisine ilk çevre temalı kredileri sunan TSKB, 2000’li yılların başında yenilenebilir enerji alanında proje finansmanına başladı. Aynı yıllarda bankacılık faaliyetlerinin sonucu oluşan çevresel ve sosyal etkilerin yönetimi ve Türkiye’nin düşük karbonlu ekonomiye geçişini destekleyen ilk banka oldu.

2005 yılında uluslararası standartları karşılayacak şekilde kurduğu Çevre Yönetim Sistemi aracılığıyla finans sektöründe ISO 14001 Çevre Yönetim Standardı ve ISO 14064 Sera Gazları Yönetim Standardı’na sahip ilk banka oldu.

2009 yılında yayınladığı sürdürülebilirlik raporuyla Türk finans sektöründe bir ilke daha imza atan TSKB’nin 2013 yılındaki GRI A+ onaylı raporu yine bir ilk olma özelliği taşıyor. TSKB, 2016 yılı itibarıyla finansal ve sürdürülebilirlik performansını Entegre Rapor ile sunuyor.

Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kuruluşları ile güçlü ilişkileri, sürdürülebilir bankacılık modeli ve sağladığı finansman olanakları ile düşük karbonlu ekonomiye destek veren TSKB, 2016 yılında Türkiye ve CEEMEA bölgesindeki ilk Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil ihracı sonrası 2017 yılında dünyadaki ilk Sermaye Benzeri Sürdürülebilir Tahvil ihracını gerçekleştirdi.

TSKB, 2020 yılını da sürdürülebilirlik alanında verimli geçirdi.

TSKB’nin kredi portföyünün yüzde 74’ü iklim, çevre, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve kadın istihdamı gibi sürdürülebilir ve sosyal yatırımlardan oluşuyor.  TSKB, tutardan bağımsız tüm projelerin çevresel ve sosyal riskini ölçüyor, çevre, iklim ve kadın dostu yatırımlara finansman sağlıyor. Kredi portföyünün BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları açısından yarattığı etkiyi SKA haritalandırma metoduyla takip eden banka yenilikçi kredi modelleri ve deneyim paylaşım platformlarıyla paydaşlarının da sürdürülebilirlik alanında somut aksiyonlar almalarını sağlıyor.

TSKB, 2020 yılında Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) odağına alan yeni bir kredi modeli geliştirdi. SKA Kredi Modeli, şirketlerin yarattığı olumlu etkiye bağlı olarak finansman maliyetlerinde iyileştirme olanağı sunuyor.

Yatırım bankacılığını sürdürülebilirlikle buluşturan TSKB, 2020 yılında bu alanda da bir ilke imza atarak Türkiye’nin ilk sürdürülebilir kira sertifikası ihracını başarı ile gerçekleştirdi.

TSKB’nin iklim riskleri ile mücadele alanında tüm paydaşlarıyla beraber farkındalığı artırmak ve çözüm üretmek için kurduğu Yeşil Kuğu İklim Platformu 2020 yılının önemli gelişmeleri arasında yer alıyor.

Yine 2020 yılında “Paris Peace Forum” paralelinde düzenlenen ve dünya genelindeki 450’yi aşkın kalkınma bankasını ilk kez bir araya getiren “Finance in Common” Zirvesi’nde aktif rol alan TSKB, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”, “Biyoçeşitliliğin Korunması” ve “İklim Değişikliği ile Mücadele” konulu üç farklı bildirgenin imzacısı oldu. TSKB ayrıca “Kalkınma Bankalarının Cinsiyet Eşitliğine Yönelik Dönüşümdeki Rolü” konulu oturuma da liderlik etti.

Sürdürülebilirlik alanında hayata geçirdiği önemli çalışmalarla Sustainalytics tarafından Çevresel Sosyal ve Yönetişim (ESG) Risk Notu ile dünya genelinde 372 banka arasında 6’ıncı olan TSKB, Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

2021 başarılı çalışmalarla başladı.

2021 yılına Türk finans sektöründe ilk tahvil ihracını sürdürülebilirlik temasıyla gerçekleştirerek başlayan TSKB’nin 350 milyon dolarlık 5 yıl vadeli sürdürülebilir tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan 6 kat talep geldi.

TSKB’nin ilk kadın genel müdürü ve bankanın Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Ece Börü, CSR Works International tarafından “Asia’s Top Sustainability International Superwomen 2020” onur listesinde Asya Bölgesi’nin geniş coğrafyasında, aralarında; Tokyo Üniversitesi, Asya Kalkınma Bankası ve Hindistan Unilever’in de olduğu çeşitli sivil toplum ve özel sektör kuruluşlarında sürdürülebilirlik alanında değer yaratan 13 kadın liderden biri olarak gösterilen tek Türk oldu.

TSKB fırsat eşitliği alanında örnek teşkil eden uygulamalarını sürdürüyor

TSKB, kadınların ekonomiye katılımının sürdürülebilir kalkınma açısından büyük bir potansiyel barındırdığı inancıyla somut değer yaratan projelere imza atmaya devam ediyor.

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ve Dünya Bankası’ndan sağladığı temalı fonlarla, 2016 yılından bu yana Kadın İstihdamı Kredi Programı ile kadınların üretime katılımını ve iş yerlerinde cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına dönük iyi uygulamaları teşvik ediyor.

AFD ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) iş birliğiyle kurduğu Eşit Adımlar dijital platformu aracılığıyla fırsat eşitliği yaklaşımının geliştirilmesi için adım atmak isteyen firmalara nitelikli yayınlar, uygulama örnekleri, araştırmalar ve yol haritaları ile rehberlik ediyor.

2017 yılında Türk Eğitim Vakfı “TEV” iş birliği ile kurduğu “Eğitimden Üretime Burs Fonu” ile üniversiteli kız öğrencilerin eğitimine katkı sunuyor.

1990 yılından beri sponsorları arasında yer aldığı İstanbul Müzik Festivali’ne verdiği desteği fırsat eşitliğine odaklı bir alana taşıyan TSKB, son 3 yıldır İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ile ortak yürüttüğü, Yarının Kadın Yıldızları Destek Fonu ile genç kadın müzisyenlerin eğitimlerine destek oluyor.

TSKB, kurum içinde gerçekleştirdiği uygulamalarla da fırsat eşitliğini destekliyor. Bankacılık kadrolarının yüzde 54’ü kadın çalışanlardan oluşan TSKB, UN Woman’ın ortaya koyduğu Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEP’s)’in Türkiye’deki ilk imzacılarından biri olarak öne çıkıyor. TSKB ayrıca Dünya Bankası ve KAGİDER tarafından yürütülen Fırsat Eşitliği Modeli (FEM) sertifikasına da sahip.

İlgili Yazılar