Takip et
Bülten Aboneliği

Teknoloji dünyasından en yeni haberler ve gündem başlıkları e-posta adresinize gelsin.

Ekonomik toparlanmada temiz enerjinin payı artıyor

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi projeleri ile birçok alanda yenilikçi ve entegre çözümler sunuyor.

Yeşil Mutabakat ve yakın dönemde Türkiye’nin de taahhütlerini devreye aldığı Paris İklim Anlaşması ile birlikte tüm sektörlerin enerji verimliliği yatırımlarına yönelmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir enerjinin diğer önemli parçası ise binaların ve sanayi kuruluşlarının karbonsuz hale getirilmesi. Avrupa Birliği’nde başlamış olan Renovation Wave (Yenileme Dalgası) 30 milyon binanın yenilenmesi, elektrik ve sıcak suyun yenilenebilir enerjiden karşılanması gibi büyük çaplı hedeflere odaklanıyor.

Ülkemizde de artan enerji maliyetleri benzer bir dönüşümün önünü açmış durumda. Enspire Kreatif Enerji Çözümleri işletmelere sunduğu Performansa Dayalı Sözleşmeler ile ekonomik toparlanmaya katkı sağlayarak enerji giderlerinde elde edilen tasarruflar ile kendi kendine finansman sağlıyor ve sözleşme süresince de bu tasarrufları garanti ederken, firmaların rekabet avantajı elde etmesini ve maliyetleri aşağı düşürmesini sağlıyor. Böylece hem ülkenin hem de firmaların ekonomik olarak kârlılığına destek oluyor.

“Yenilenebilir enerji üretimi projeleriyle verimlilik sağlıyoruz”

Enspire Kreatif Enerji Çözümleri olarak temiz enerji kullanımını Türkiye’de tabana yayma amacıyla yola çıkan ilk şirketlerden olduklarını hatırlatan Entek Elektrik Genel Müdürü Bilal Tuğrul Kaya, “Enspire Kreatif Enerji Çözümleriolarak geniş bir aralıkta enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji üretimi projelerini Performansa Dayalı Sözleşmeler ile hayata geçiriyoruz. Sanayi işletmelerinde yardımcı tesislerdeki projeler, ticari binalarda elektromekanik projeler, enerji verimliliği projeleri ile kombine olan yenilenebilir enerji üretim yatırımları ve tasarruf oranına denk şekilde karbon emisyonunu azaltmayı ve karbon kredisi oluşturmayı içeren projeler öncelikli hedeflediğimiz projeler arasında yer alıyor” dedi.

“Karbonsuz bir ekonomi mümkün”

Bilal Tuğrul Kaya, Performansa Dayalı Sözleşmeler ile şirketlerin enerji giderlerinde tasarruf elde edildiğini, yatırımların kendi kendini finanse ettiğini, bununla birlikte firmalara kaynaklarını ihtiyaç duydukları diğer alanlara kaydırma esnekliği sağladıklarını vurguladı.

Türkiye’deki tesislerde enerji verimliliği potansiyelinin, işletmenin yer aldığı sektör, bulunduğu coğrafi koşullar, mevsimsel şartlar hatta işletmenin yapımında kullanılan malzemeler gibi birçok kritere göre farklılık gösterdiğinin altını çizen Bilal Tuğrul Kaya, konuşmasına şöyle devam etti: Sürdürülebilir enerjiyi merkezimize koyarak, enerjiyi verimli kullandığımızda kalıcı ve büyük değişimler sağlamak, gerçekten karbonsuz bir ekonomiye ulaşmak mümkün. Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji üretimi kadar başat bir konumda.”

İlgili Yazılar