Takip et
Bülten Aboneliği

Teknoloji dünyasından en yeni haberler ve gündem başlıkları e-posta adresinize gelsin.

Nutanix Kurumsal Bulut Endeksi Rapor Sonuçlarını Paylaştı

Nutanix’in Araştırması, Finansal Hizmet Kuruluşlarının Karma Bulut Modeline Yönelik Eğilimlerinin Özel Bulut Yatırımlarını Temel Aldığını Gösteriyor.

Özel, hibrit ve çoklu bulut bilişiminin lideri Nutanix kuruluşların bulut teknolojilerini benimseme planlarını yıllık olarak ölçümleyen Kurumsal Bulut Endeksi Raporunun üçüncüsünde finansal hizmetler sektörüne özel sonuçları paylaştı.

Bulgular, sektörde dijital dönüşümün devam ettiğine işaret ediyor ve ankete katılanların yarısı (%50) COVID-19’un hibrit bulut yatırımlarının artmasına neden olduğunu bildiriyor.

Sektörün beş yıllık görünümünde hibrit bulut, finansal şirketler arasında pozitif büyüme gösteren tek BT modeli olarak öne çıkıyor ve bu zaman çerçevesinde %39 büyüme bekleniyor. Buna ek olarak, finansal kuruluşların %43’ü gelecek yıl özel buluta yatırımlarını artırmayı planlıyor ki bu genel şirketlerdeki küresel ortalamanın (%33) 10 puan üstünde. Bu durum, özel bulutun benimsenmesinin modern hibrit bulut oluşturma stratejisinde çok önemli bir yeri olduğunu gösteriyor.

Bu yılki raporun diğer önemli bulguları arasında şunları yer alıyor:

  • Güvenlik endişeleri, özel bulutun benimsenmesini teşvik ediyor: Finansal hizmet kuruluşları, uygulamaları genel bulut üzerinde çalıştırırken en çok endişe duyulan konuları güvenlik, gizlilik ve uyum sorunlarını olarak sıralıyor (%62). Katılımcılar genel bulut kapasitesiyle daha az ilgileniyor (%30). Bu da genel bulutun BT altyapılarını destekleme yeteneğine sahip olmasına rağmen, hassas verilerin güvenliğinin tartışılmaz olduğunu bu alanda kuruluşların alternatif çözümler aradığını gösteriyor.
  • Hiper birleştirilmiş altyapıya yapılan yatırım, sektörün özel buluta olan güvenini gösteriyor: Finans sektörü katılımcılarının yaklaşık %50’si ya hiber bütünleşik altyapıyı tam olarak kurduklarını ya da gerçekleştirme sürecinde olduklarını söylerken, %38’i önümüzdeki 12 ile 24 ay arasında hiper bütünleşik altyapı sistemlerini kurmayı planladığını ifade ediyor. Hiper bütünleşik altyapılar özel bulutu desteklemek için gerekli olan yazılım tanımlı, ölçeklenebilir altyapıyı oluşturmak için gereken süreyi azalttığından, yapılan bu yatırım artan özel bulut benimseme oranını destekliyor.
  • Finansal hizmet kuruluşları bulut kullanımlarını optimize etmek istiyor: Sektörün BT altyapısını modernize etmedeki en büyük motivasyonu, BT kaynak kullanımı üzerinde daha fazla kontrol elde etmek (%59), iş gereksinimlerini karşılamak için gereken hızı (%58) ve esnekliği (%55) sağlamak olarak öne çıkıyor.
  • Sektörün hibrit bulut ortamını desteklemek için yeteneğe yatırım yapması gerekiyor: Araştırmaya finansal hizmetler sektöründen yanıt verenlerin üçte birinden fazlası (%36) karma özel / genel bulut ortamlarını yönetmek için gereken beceriler konusunda yetersiz olduklarını söylerken, %34’ü Kubernetes ve konteynerler dahil buluta özgü teknolojilere dair uzmanlıktan yoksun olduklarını söylüyor. Bu sorunlar, hibrit bulutun tam olarak benimsenmesinin önündeki engellere katkıda bulunuyor.

Nutanix Endüstriyel Çözümler Pazarlama Direktörü Tapan Mehta, “Finansal hizmet kuruluşları geçmişten beri eski veri merkezlerini kullanımdan kaldırırken genel bulut tekliflerini araştırdılar” diyor. “Ancak sektörün veri gizliliği ve uyumluluğuna dair sorunlara daha fazla ilgi göstermesi, kuruluşları özel buluta yönlendiriyor. Özel bulutun benimsenmesindeki bu hızlı artış, önümüzdeki birkaç yıl içinde endüstri normu haline gelmesi beklenen hibrit bulut modelinin temelini oluşturuyor.”

Nutanix’in araştırması Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) ve Asya-Pasifik (APJ) bölgesinde yer alan, pek çok sektörden ve farklı boyutlardaki işletmelerden uzmanların katılımıyla gerçekleştirildi.

İlgili Yazılar