Takip et
Bülten Aboneliği

Teknoloji dünyasından en yeni haberler ve gündem başlıkları e-posta adresinize gelsin.

Şirket yönetiminde CFO’nun rolü artıyor

ACCA’nin, globalde IMA ve Türkiye’de KPMG ortaklığıyla gerçekleştirdiği “Geleceğin CFO’su Araştırması” açıklandı.

Araştırma dijitalleşme, değişen iş modelleri, jeopolitik gelişmeler, sıkılaşan düzenleyici ortam, dönüşen iş gücü, iklim değişikliği ve son olarak da pandemi nedeniyle CFO’ların görev ve sorumluluklarının arttığını gösteriyor.

KPMG’nin küresel finans ve muhasebe meslek kuruluşu ACCA ile Türkiye’de yaptığı ‘Geleceğin CFO’su’ Araştırması açıklandı. Bin 152 üst düzey muhasebe ve finans profesyoneli ile 200 CEO’nun katıldığı araştırmada bu yıl Türkiye’den de şirketlerden 82 finans ve muhasebe yetkilisi yer aldı. Araştırmadan çıkan sonuca göre bugünkü CFO’ların rolü sadece finansal yönetimden çıkıyor daha stratejik bir konuma evriliyor. CFO’nun görev kapsamı genişliyor, dönüştürücü, dijitalleşmenin merkezinde ve CEO’nun sağ kolu olan bir pozisyon haline geliyor.

Araştırmadan dikkat çeken bazı başlıklar şöyle:

  • CFO’nun rolü artıyor.Globaldeki katılımcıların yüzde 72’si, Türkiye’deki katılımcıların yüzde 78’i kurumlarındaki CFO pozisyonunun öneminin artacağını bekliyor. Araştırmaya katılan CEO’ların yüzde 82’si de CFO rolünün daha çok önem kazanacağı görüşünde.
  • Finans liderlerinin yüzde 72’si pandeminin CFO rolünü çeşitli ölçülerde değiştirdiğini, yüzde 7’si ise tamamen değiştirdiğini düşünüyor. Türkiye’de bu oran yüzde 68’e yüzde 1 olarak ortaya çıkıyor. CEO’larda oran farklılaşıyor. CEO’ların yüzde 25’i pandeminin CFO rolünü tamamen, yüzde 29’u ise önemli ölçüde değiştirdiğini söylüyor.
  • CFO’nun niteliklerine verilen önem iş dünyasının paydaşları için değişiyor. Kamuoyu önceliği etik ve güvene verirken, yatırımcı topluluğu için stratejik içgörü öncelik kazanıyor. CEO’lar stratejik içgörüyle birlikte globalde liderliğe öncelik verirken Türkiye’de etik ve güven ile finansal uzmanlık öne çıkıyor.
  • Globalde CFO’ların zorlukları dönüştürücü teknoloji, ticari değişim hızı ile yönetişim, risk ve uyum olarak sıralanıyor. Türkiye’de ise ilk üçe yönetişim, risk ve uyum ile birlikte finans ekibindeki yetenek eksikliği ve dönüştürücü teknoloji giriyor. Türkiye’de ticari dayanıklılık planlaması zorluk başlıklarında en sonda yer alıyor.

Geleceğin CFO’sunu yetiştirmek

  • Globaldeki katılımcıların yüzde 34’ü, Türkiye’deki katılımcıların sadece yüzde 16’sı işletmelerinde gelecek nesil CFO’ların yetiştirilmesine yeterince önem verildiği düşüncesinde. Globaldeki finans yöneticileri geleceğin CFO’larının finansta iş ortaklığı, dış raporlama odaklı çalışan finans/muhasebe sorumlusu ve iç raporlama odaklı çalışan kontrolör alanlarından çıkacağını öngörüyor. Türkiye’de ise bağımsız denetçi, iç raporlama odaklı çalışan kontrolör ile finansta iş ortaklığı alanlarından CFO’lar çıkacağını düşünüyor.

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı, Denetim, Güvence ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri Şirket Ortağı Şirin Soysal, araştırmanın CFO’ların yakın gelecekte üstleneceği görev ve sorumluluklarla ilgili öngörüleri aktardığını belirterek, “Geleceğin CFO’ları, varlıkların ve finansal durumun koruyucusu oldukları kadar liderlikleriyle de öne çıkacaklar ve paydaş yönetiminde kilit rol üstlenecekler. CFO’nun dönüşümünde finansal yetkinlikleri kadar finansal zekası da etkili. Araştırma bize çalıştığı işletmeye kattığı değer kadar kurumsal stratejiye de yön verebilecek, işletmenin dijital dönüşümünü yürütecek, CEO’nun sağ kolu olarak görev yapacak bir CFO modeli tanımlıyor” diye konuştu.

CFO’ların gelecekteki rolünün nasıl olacağını da sorgulayan araştırmanın sonuçlarını yorumlayan ACCA Türkiye ve Gelişmekte olan Ülkeler Başkanı Filiz Demiröz, “Günümüz CFO’sunun rolünün safi finansal yönetimden ki; hala rolün esasını oluşturmakta, daha stratejik alanlara evrildiğini, kapsamının genişlediğini, dönüştürücü olduğunu ve dijitalleşmenin merkezinde olduğunu görüyoruz.  Bunlara ilave olarak CEO’nun sağ kolu olarak konumlanmakta. Geleceğin CFO’su araştırmamız kapsamında, globalde ve Türkiye’de edindiğimiz bulgular geleceğin CFO’sunun yakın bir gelecekte üstleneceği görev ve sorumlulukların hızla artacağına ve CFO rolünün kısa vadede işletmeler için her zamankinden de kilit bir öneme sahip olacağına işaret etmekte.” şeklinde konuştu.

İlgili Yazılar
Devamını oku

McKinsey’den Paydaş Kapitalizmi Raporu

McKinsey & Company, ‘Paydaş Kapitalizmi’ raporunu yayınladı. İş dünyasında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği raporda; paydaş kapitalizminin hem gündeme geliş…