Takip et
Bülten Aboneliği

Teknoloji dünyasından en yeni haberler ve gündem başlıkları e-posta adresinize gelsin.

İş Bankası’ndan sürdürülebilir gelecek için imza

Türkiye İş Bankası, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP FI–United Nations Environment Programme Finance Initiative) tarafından hayata geçirilen Sorumlu Bankacılık Prensipleri’ni (PRB–Principles for Responsible Banking)  imzaladı.

Bankacılık sektörünün Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve Paris İklim Anlaşması ile uyumlu hale getirilmesini amaçlayan Sorumlu Bankacılık Prensipleri; hem sektörün sürdürülebilir gelecek inşasındaki rol ve sorumluluklarını belirliyor hem de sektöre her kademede ve her faaliyet alanında sürdürülebilirliği gözeten kapsamlı bir çerçeve sunuyor.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, yaptığı değerlendirmede, Sorumlu Bankacılık İlkeleri’ne imza atarak, sürdürülebilir kalkınma ve küresel iklim hedeflerine yönelik çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerine dair taahhütlerini ortaya koyduklarını ifade etti. 96 yıllık tarihi süresince Türkiye’nin iktisadi gelişiminde büyük rol oynayan İş Bankası’nın, kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülebilir değer yaratan geleceğin bankası olma vizyonu ile hareket ettiğinin altını çizen Bali, Bankanın, kaynaklarını ülke ekonomisinin öncelikli ihtiyaçlarına tahsis ederken; topluma, insana, çevreye saygılı ve duyarlı bir anlayışla faaliyet gösterdiğini vurguladı.  

Banka olarak ekonomiye, sürdürülebilir kalkınmaya ve topluma desteklerini daimi kılmak için, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini önemli bir unsur olarak gördüklerini belirten Bali, şöyle dedi:  “Köklü kurumsal kültürümüze dayanan sorumlu bankacılık anlayışımızı, finansal büyüklüğümüzün ve tecrübemizin verdiği güvenle her geçen yıl daha da ileriye taşıyoruz. Bu çerçevede, 2012 yılından bu yana imzacısı olduğumuz Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin taahhütlerini yerine getiriyoruz. Yine 2012 yılından itibaren belirli kredilendirme süreçlerinde kullanmaya başladığımız Çevresel ve Sosyal Risk Değerlendirme Modeli aracılığıyla fizibilitesi uygun, toplumsal faydayı gözeten projelere finansman sağlayarak sürdürülebilir kalkınmayı destekliyoruz. Düşük karbon ekonomisine geçişte bankacılık sektörüne düşen önemli rolün bilinciyle yenilenebilir enerji projelerine finansman desteğimizi artırıyor, bu alandaki ürün çeşitliliğimizi genişletiyoruz. Nitekim 2020 yılının Haziran sonu itibarıyla yenilenebilir enerji projeleri, Bankamızın toplam enerji üretimi projeleri portföyünün %67’sini oluşturdu. Sorumlu bankacılık yaklaşımımıza yeni bir boyut kazandırarak Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi’nin üyesi olmaktan ve Sorumlu Bankacılık İlkeleri’ne imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Sorumlu Bankacılık Prensipleri  

Sürdürülebilir kalkınma ve daha iyi bir gelecek hedefiyle, tüm dünyada küresel finansın üçte ikisini oluşturan bankacılık sektörü için yol haritası belirleyen Sorumlu Bankacılık Prensipleri,  aynı zamanda geleceğin sürdürülebilir bankacılık sisteminin temel çerçevesini oluşturuyor. Bir anlamda bankacılık sektörünün 21.  yüzyıl toplumu ve ekonomisindeki yerini tanımlayan ve şekillendiren Prensipler toplumların sürdürülebilir ve refah dolu bir gelecek hedefine ulaşmasında sektörün etkisini en üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

Sorumlu Bankacılık Prensipleri aşağıdaki esaslardan oluşuyor: 

  • Uyum: Kurumların iş stratejilerinin, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Paris İklim Anlaşması ve ilgili ulusal ve bölgesel çerçevelerde belirtildiği gibi, bireylerin ihtiyaçlarına ve toplumun hedeflerine uygun olacak ve katkıda bulunacak şekilde uyumlu hale getirilmesi.
  • Etki ve hedef belirleme: Faaliyetlerden, ürünlerden ve hizmetlerden kaynaklanan olumsuz etkilerin, insanlara ve çevreye karşı risklerin azaltılarak olumlu etkilerin sürekli artırılması. Bu amaçla, yüksek etkili hedeflerin belirlenip paylaşılması.
  • Müşteriler: Sürdürülebilir uygulamaların teşvik edilmesi, mevcut ve gelecek nesiller için ortak refah yaratan ekonomik faaliyetleri mümkün kılmak üzere, faaliyetlerin müşterilere karşı sorumluluk bilinciyle hayata geçirilmesi.
  • Paydaşlar: Toplumsal hedeflere ulaşmak için proaktif ve sorumlu bir şekilde ilgili paydaşlarla istişarelerde bulunulması.
  • Yönetişim ve kültür: Etkin yönetişim ve sorumlu bankacılık kültürü ile bu ilkelere bağlılık gösterilmesi.
  • Şeffaflık ve hesap verebilirlik: İlkelerin bireysel ve kolektif olarak ne kadar uygulandığının periyodik olarak gözden geçirilmesi, olumlu ve olumsuz etkilerin, toplumun hedeflerine katkının şeffaf şekilde ölçülmesi.
İlgili Yazılar