Takip et
Bülten Aboneliği

Teknoloji dünyasından en yeni haberler ve gündem başlıkları e-posta adresinize gelsin.

Abdi İbrahim, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi 10. İlerleme Raporu’nu Yayınladı

108 yıldır cesaret, tutku ve sorumlulukla dünyayı ve geleceği iyileştirme yolculuğunu sürdüren Abdi İbrahim, 2010 yılında imzaladığı Küresel İlkeler Sözleşmesi kapsamında 10. İlerleme Raporu’nu yayınladı.

Kurumsal vatandaşlık bilinciyle hareket etmeyi, yönetim ilkelerinin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 16 Eylül 2010 tarihinde taraf olan Abdi İbrahim, 10’uncu İlerleme Raporu’nu yayınladı. 108 yıllık geçmişi ve 18 yıldır devam eden sektör liderliğine ek olarak sürdürülebilirlik konusunda da Türkiye için önemli bir başarı öyküsü olan Abdi İbrahim, yayınladığı İlerleme Raporu’nda hem Türkiye’deki hem de dünya genelindeki gelişimini ve kararlılıkla attığı adımları gözler önüne seriyor.

Birleşmiş Milletler’in özel sektör girişimi Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs-Women’s Empowerment Principles) ile UNGC CEO Water Mandate kapsamındaki ilerlemeyi de içeren ve 1 Ocak-31 Aralık 2019 dönemini kapsayan İlerleme Raporu’na www.abdiibrahim.com.tr/sosyal-sorumluluk/surdurulebilirlik/kurumsal-raporlar adresinden ulaşılabilir.

İnsana, doğaya ve evrensel değerlere saygılı bir anlayış

Abdi İbrahim; kurumsal vatandaş kimliği, sektörel misyonu, toplumsal öncelikleri, evrensel ilke ve hassasiyetleriyle, ekonomik, çevresel ve sosyal tüm faaliyetlerinde insana, doğaya ve evrensel değerlere saygı çerçevesinde hareket ediyor. Bu doğrultuda gelişim süreçlerini ve elde ettiği sonuçları kamuoyu ile paylaşmaya büyük özen gösteriyor. Sürdürülebilirlik alanında dünya genelinde kabul gören girişimlerdeki üyelikleri aracılığıyla uluslararası standartları yakından takip eden ve bu alanda kendini sürekli geliştiren Abdi İbrahim, her yıl BM Küresel İlkeler Sözleşmesi İlerleme Raporu’nu paydaşlarının dikkatine sunuyor.

Bu kapsamda 10. İlerleme Raporu’nu paylaşmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Abdi İbrahim Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Tüm iş süreçlerimize, strateji ve operasyonlarımıza Birleşmiş Milletler’in önceliklendirdiği 17 sürdürülebilir kalkınma hedefinin temeli olan Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin 10 küresel ilkesini dahil etmeye odaklanıyoruz. İçinde yaşadığımız toplum ve kaynaklarını kullandığımız dünyamıza karşı duyduğumuz sorumluluğun gereği olarak çevreden yatırıma, istihdamdan sosyal sorumluluğa farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza her yıl yayınladığımız İlerleme Raporumuzda detaylı bir şekilde yer veriyoruz” şeklinde konuştu.

Abdi İbrahim’in sürdürülebilirlik stratejisini iş stratejilerinden ayrı düşünmeden, birbirini tamamlayan ve besleyen bir bütünün parçaları olarak gördüklerini söyleyen Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Hem dünya genelinde hem Türkiye’de ekonomik zorlukların yaşandığı 2019 yılında da, tüm ekonomik dalgalanmalara karşın uzun vadeli stratejik planlarımız, fırsat ve tehditlere karşı aldığımız hızlı aksiyonlar sayesinde yatırımlarımızı aralıksız sürdürdük. Yine bu dönemde tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizi güçlendirmeye devam ettik. Çevre koruma yatırımlarımızı da aralıksız sürdürdük ve tüm iş süreçlerimizde uyguladığımız iyileştirme projeleri sonucunda önemli tasarruflar elde ettik. Bireylerin sağlık hakkı, eğitim hakkı, fırsat eşitliği ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına özen gösteren bir şirket olarak, kurumsal sosyal sorumluluğumuz doğrultusunda yürüttüğümüz araştırmalar, kampanyalar, gönüllülük esasına dayanan projeler ve sponsorluklar ile toplumsal fayda yaratmayı sürdürdük.

2019 yılında sürdürülebilirlik çalışmalarına hız veren Abdi İbrahim, 1 Ocak 2020’den itibaren Esenyurt’ta bulunan kimyasal ilaç üretim tesisi, biyoteknolojik ilaç üretim tesisi AbdiBio, Ar-Ge Merkezi ve insansız teknolojistik merkezi ile tüm yardımcı işletmelerdeki elektrik ihtiyacının tamamını rüzgâr ve güneş olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından kullanma kararı aldı. İlk olarak üretimde başlayan yenilenebilir enerji kullanımı, kademeli olarak tedarik sürecinden hammadde alımına, pazarlama ve satış aşamasından son tüketiciye kadar devam eden tüm yolculukta uygulanacak. Böylelikle 2030 yılında Abdi İbrahim’in karbon ayak izinin sıfıra indirilmesi hedefleniyor.

Su sürdürülebilirliği konusunda da önemli bir adımı atan Abdi İbrahim, Ocak 2020’de Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi girişimi olan CEO Water Mandate’nin imzacıları arasına katılan ilk Türk ilaç şirketi oldu. Böylelikle dünyanın her yerinde eş zamanlı olarak sürdürülen su koruma politikalarına şirket taahhütleriyle destek verecek.

“Çevresel, Sosyal ve Yönetişim performansımız ile bu alanda lider olacağız”

Abdi İbrahim’in 2025 vizyonu doğrultusunda, önümüzdeki dönemde sürdürülebilirlik çalışmalarını daha da hızlandıracaklarını vurgulayan Dr. M. Oğuzcan Bülbül, “Abdi İbrahim’in stratejik hedeflerinden birisi olarak düşük karbonlu ekonomiye geçişini sağlamak, 2030 yılında karbon nötr şirket hedefine ulaşmak, faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan çevresel ve sosyal etkileri en aza indirmek ve uzun vadede tüm paydaşları için artı değer yaratmak. Bu amaçla, tüm iş süreçlerimizi Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetişim (Environmental, Social and Corporate Governance- ESG) bakış açımız ile şekillendiriyor ve sürekli gözden geçiriyoruz. Bu yaklaşımımız, şirketimizin organizasyonel yapısına da entegre etmiş bulunuyoruz. ESG kriterleri çerçevesinde oluşturduğumuz stratejiler, belirlediğimiz hedefler ve hayata geçirilen projeler Yönetim Kurulu seviyesinde “Sürdürülebilirlik Komitesi” tarafından takip edilerek denetleniyor. Nihai amacımız, ESG performansımızla bu alanda da hem ülkemizde hem bölgemizde lider olmak. Sürdürülebilirlik hedeflerimize ulaşabilmek için tedarik, lojistik ve döngüsel ekonomiye geçişimizi sağlamak için üretim süreçleri ve atık yönetimi konusunda Türkiye’nin bu alandaki en iyi şirketleri ve start-up’lar ile her kademede işbirliklerinin arayışı içindeyiz. Bunun dışında, CDP ve RE100 gibi şirketimizin sürdürülebilirlik alanındaki atılımını paylaşabileceği ve üyelerinin engin tecrübelerinden faydalanabileceği platformlarda yer almayı ve orta vadede şirketimize ‘B Corp Sertifikası’ kazandırmayı diğer önemli önceliklerimiz olarak belirledik. Bu platformlarda şirketimizi temsil etmeyi, yüzde 100 yerli ve 108 yıllık bir Türk ilaç şirketi olarak önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bunun yanı sıra bu hedeflerin, önümüzdeki dönemde yapacağımız yeni yatırımlar açısından da bize değer katacağını düşünüyoruz. BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olarak yaşadığımız gezegene ve gelecek nesillere katkıda bulunma sorumluluğumuzu odağımızdan çıkarmayacağız. 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin her zaman takipçisi olmayı ve bu hedefleri destekleyecek faaliyetlere öncelik vermeyi sürdüreceğiz.

İlgili Yazılar
Devamını oku

OMIX, PİAR İletişim’le anlaştı

OMIX, kurumsal iletişim çalışmalarını, markaları dijital çağın iletişim dinamikleriyle tanıştıran PİAR iletişim ile yürütecek. Hayatı kolaylaştıran akıllı teknolojileri…