Takip et
Bülten Aboneliği

Teknoloji dünyasından en yeni haberler ve gündem başlıkları e-posta adresinize gelsin.

Nutanix Araştırması COVID-19 Koşullarında Hibrit Bulutun Öne Çıktığını Gösteriyor

Nutanix, şirketlerin COVID-19 salgınının mevcut ve gelecekteki BT kararları ve stratejisi üzerindeki etkilerini ortaya koymaya yönelik düzenlediği anketin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre katılımcıların %86’sı hibrit bulutun ideal BT altyapısı modeli olarak öncü konumunu sürdürdüğünü düşünüyor. Ayrıca ankete bu yönde cevap verenler stratejik çabalara odaklanmaya ve pozitif iş sonuçlarına yönelmeye daha meyilli.

Pandemi, BT’nin odak noktasını uzaktan çalışanlara kaydırdı ve coğrafi olarak dağıtılmış iş gücüne hizmet etmek için genişleyebilen, neredeyse anında hayata geçen bulut bilişime dayalı altyapıları öne çıkardı. Buna ek olarak hibrit ortamları çalıştıran daha fazla sayıda katılımcı, daha esnek çalışma koşulları sunabileceklerini, iş sürekliliği planlarını güçlendirebileceklerini, işlemleri basitleştirebileceklerini ve salgın nedeniyle dijital konferans kullanımını artırabileceklerini ifade etti.

Ankete katılanların çoğunluğu (%76) salgının BT hakkında daha stratejik düşünmelerine neden olduğunu bildirirken, yaklaşık yarısı (%46) genel ve özel bulut dahil olmak üzere pandeminin doğrudan bir sonucu olarak hibrit buluta olan yatırımlarının arttığını söyledi. Buna ek olarak işletmeler, ihtiyaçlarını karşılamak için önceki yıllara kıyasla daha fazla sayıda genel buluta güveniyor. Rapor genel bulut kullananların %63’ünün iki veya daha fazla genel bulut veya çoklu bulut kullandığını gösterirken, katılımcılardan gelen yanıtlar bu oranın önümüzdeki 12 ayda %71’e çıkabileceğini gösteriyor.

Bu yılki raporun diğer önemli bulguları arasında şunlar yer alıyor:

  • Kurumlar tercih ettikleri BT işletim modeline ulaşma yolunda önemli adımlar attı: Katılımcılar, veri merkezlerinde hibrit bulut kullanımı için hiper bütünleşik altyapıyı benimsemek ve özel ve genel bulut kullanımı için bulut özellikli olmayan veri merkezlerini devreden çıkarmak için adım atıyor. Küresel BT ekipleri ayrıca önemli altyapı değişiklikleri planlıyor. Hibrit bulut dağıtımlarının önümüzdeki beş yıl içinde %37’den fazla artacağını ve buna karşılık gelen bulut özellikli olmayan veri merkezlerinde 15 puanlık bir düşüş olacağı öngörülüyor. Katılımcılar özel bulut, genel bulut ve geleneksel veri merkezinden oluşan karma modeli diğerlerinden daha sık çalıştırdıklarını (yaklaşık %26) ve bunun muhtemelen hibrit bir bulut dağıtımının habercisi olduğunu bildiriyor.
  • Şirketler uzaktan çalışmanın kalıcı olmasına hazırlanıyor: Geçen yılki ankette, ankete katılan şirketlerin yaklaşık %27’sinin evde tam zamanlı çalışanı yoktu. Bu sayı, COVID-19’un bir sonucu olarak bu yıl 20 puan düşerek %7’ye düştü. Ankete katılanlar, 2022’de şirketlerin ortalama %13’ünün tam zamanlı uzaktan çalışanı olmayacağını tahmin ediyor ki bu 2019’daki değerin 2 katı. Bu nedenle BT altyapısını (%50) ve evden çalışma becerilerini (%47) iyileştirmek, önümüzdeki 12 ila 18 ay içinde şirketlerin önceliği haline geldi.
  • Değişime ekonomi değil, stratejik iş sonuçları yön veriyor: Katılımcılar, BT altyapılarını değiştirmeye yönelik öncelikli amaçlarının BT kaynaklarını daha fazla kontrol etmek (%58), dinamik iş gereksinimlerini karşılama esnekliği kazanmak (%55), müşterileri ve uzaktan çalışanlar için desteği artırmak (%46) olduğunu söylüyor. Buna karşılık maliyetlerini düşürmeye öncelik verenlerin oranı %27.
  • Eğitimciler, COVID-19 nedeniyle görülmemiş zorluklar ve ihtiyaçlarla karşı karşıya: Eğitim sektöründen ankete katılanlar, “uzaktan çalışanların yeterli donanıma sahip olmasını sağlamanın” diğer sorunlardan daha önemli olduğunu söylüyor. %47’si ayrıca “çalışanlar, müşteriler ve müşteriler arasında yeterli iletişim kanalları” sağlamanın en büyük zorluk olduğunu ifade ediyor. Eğitim sektörü özel bulut dağıtımlarında üst sıralarda yer alıyor. Ankete katılan eğitimcilerin %29’u yalnızca özel bulutları çalıştırdıklarını söylerken, bu oran %22 olan genel ortalamanın üzerinde.

Nutanix CIO’su Wendy M. Pfeiffer, “Ocak ayında birçok şirket için teknoloji, işletmenin temel organizasyonel süreçlerini etkinleştiren temel bir işlevi olarak kabul edildi ” diyor. “Günümüzde teknoloji yeni bir anlam kazandı. Bu karmaşık bir strateji gerektirir ve alınacak kararlar şirketlerin uzun vadeli sürdürülebilirliğini olumlu veya olumsuz etkiler. COVID-19, yeni bir stratejik BT dönüşümünü hızlandırdı ve profilini önemli ölçüde yükseltti. Bu yılki Kurumsal Bulut Endeksi bulgularımız da bu gerçeğe işaret ediyor. Fiziksel ve sanal ortamların bir araya geldiği koşullarda hibrit bulut yeni akımın öncüsü olmaya devam edecek.

Araştırma şirketi Vanson Bourne, Nutanix adına bu araştırmayı üçüncü kez gerçekleştirdi ve dünyanın her yerinden 3.400 BT karar vericisine bugün iş uygulamalarını nerede çalıştırdıklarını, gelecekte bunları nerede çalıştırmayı planladıklarını ve bulutta karşılaştıkları zorlukların neler olduğunu sordu. Ankete Amerika, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya-Pasifik ve Japonya bölgesinden farklı sektör ve ölçeklerde şirketler katıldı.

İlgili Yazılar